top of page

ירדן בר | סדרת ירדן

ירדן בר

ברזיית שיש יוקרתית

עם יחידה למילוי בקבוקים

לאן מתאימה?

למתחמי יוקרה ואזורים אורבניים מתקדמים

שיטת הפעלת מילוי הבקבוקים:

החזקת הבקבוק תחת פיית המילוי ולחיצה על כפתור המילוי שמעל

סימון ברזיית מילוי בקבוקים
סימון ברזייה סטרילית

סטריליות

+ פייה סטרילית למילוי בקבוקים

+ פייה נסתרת למילוי בקבוקים

יחידה למילוי בקבוקים

סימון ברזיית מילוי בקבוקים
bottom of page