top of page

סדרת משחקי כדור

כדור בזמן | פינות גן | שער אמצע

סדרת 3 משחקי כדור ייחודיים

לפיתוח המיומנויות המוטוריות והכושר הגופני

 

לאן מתאים?

לפארקים ומתחמי אימון וספורט

חדשנות

סדרה יחידה מסוגה בעולם

גיוון

משחק של יחד וגם לבד 

אתגר 

משחקים המפתחים מיומנויות מורכבות

bottom of page