top of page

8 שערים / רב שערים

8 שערים / רב שערים

משחק הכדורגל החדש של 8 שחקנים

המטרה: להבקיע את מספר השערים הגבוה ביותר תוך הגנה על השער

 

לאן מתאים?

לכל שטח פתוח, פארקים ומתחמי אימון וספורט

חדשנות

יחיד מסוגו בעולם

אתגר 

דורש מיומנויות מורכבות

יותר ממשחק הכדורגל הקלאסי

מבנה

+ קרקע מתומנת / סימון

+ מסגרת 8 שערים

+ לוח הוראות

מטרת המשחק

להבקיע את מספר השערים הגבוה ביותר

תוך הגנה על השער 

bottom of page