top of page

8 שערים / רב שערים

8 שערים / רב שערים

משחק הכדורגל החדש של 8 שחקנים

המטרה: להבקיע את מספר השערים הגבוה ביותר תוך הגנה על השער

 

לאן מתאים?

לכל שטח פתוח, פארקים ומתחמי אימון וספורט

סימון חדשנות

חדשנות

יחיד מסוגו בעולם

אתגר 

דורש מיומנויות מורכבות

יותר ממשחק הכדורגל הקלאסי

סימון אתגר

מבנה

+ קרקע מתומנת / סימון

+ מסגרת 8 שערים

+ לוח הוראות

סימון מבנה
סימון מטרת המשחק

מטרת המשחק

להבקיע את מספר השערים הגבוה ביותר

תוך הגנה על השער 

bottom of page