top of page

טל

טל

ברזיית מילוי בקבוקים למסלולי אופניים

אקסטרה סטרילית

למי מתאימה?

עוצבה במיוחד לרוכבי אופניים 

למילוי מהיר ונוח של בקבוק המים שלהם בעת הרכיבה.

עם תאורה סולרית לזיהוי מרחוק

כוכב

סטריליות אקסטרה

+ פייה סטרילית למילוי בקבוקים

+ מילוי בקבוקים ללא מגע בברזייה

נגישות 

+ יחידת מילוי בקבוקים

+ הפעלה ביד אחת בלבד

איש על כסא גלגלים

יחידה למילוי בקבוקים

+ מילוי מדויק 

+ שימוש ביד אחת 

+ ללא מגע בברזייה

בקבוקים
bottom of page