שוגי | ברזיית כלבים

שוגי 

ברזיית כלבים חדשנית

היחידה המותאמת לצורת השתייה של הכלב

לאן מתאימה?

לגינות כלבים, לפארקים ולרחוב העירוני 

סימון ברזייה סטרילית

סטריליות

+פייה סטרילית לשתייה ישירה

נוחות אקסטרה

+ מותאמת לצורת שתיית הכלב

סימון ברזייה לכלבים

פייה לשתייה ישירה