top of page

מעיין 3 

מעיין 3 

ברזיית מים קרים ומילוי בקבוקים

אסקטרה נגישה ואקסטרה סטרילית

ברזיית קיר- לתלייה על קיר חיצוני או פנימי

למי מתאימה? 

לתלמידי בית ספר, מבקרים במוסדות שונים

ומשתמשים במרחבים בנויים

שיטת הפעלת מילוי הבקבוקים:

לחיצת הבקבוק כלפי פנים היחידה על לחצן המילוי 

סטריליות אקסטרה

+ פיות סטריליות לשתייה ישירה

+ פייה סטרילית למילוי בקבוקים

+ מילוי בקבוקים ללא מגע בברזייה

נגישות אקסטרה

+ גובה נגיש לכיסא גלגלים

+ יחידת מילוי בקבוקים

+ הפעלה ביד אחת בלבד

יחידה למילוי בקבוקים

+ מילוי מדויק 

+ שימוש ביד אחת 

+ ללא מגע בברזייה

מים קרים (אפשרות)

2 פיות לשתייה ישירה

bottom of page