top of page

עדן 2 | סדרת עדן

עדן 2

ברזייה קלאסית נגישה

עם 2 פיות בגבהים שונים

לאן מתאימה?

לרחוב העירוני הטיפוסי, פארקים ומסלולי הליכה.

פייה לכלבים (אפשרות)

+ מותאמת לצורת שתיית הכלב

סימון ברזייה לכלבים
סימון ברזייה סטרילית

סטריליות

+ פיות סטריליות לשתייה ישירה

נגישות

+ גובה נגיש לכיסא גלגלים

סימון ברזייה נגישה

2 פיות לשתייה ישירה

סימון ברזייה עם שתייה ישירה
bottom of page