top of page

עדן בר | סדרת עדן

עדן בר

ברזייה קלאסית נגישה

עם יחידה למילוי בקבוקים

לאן מתאימה?

לרחוב העירוני הטיפוסי, פארקים ומסלולי הליכה.

שיטת הפעלת מילוי הבקבוקים:

הנחת הבקבוק על תושבת היחידה ולחיצה על כפתור המילוי שמעל

סימון ברזיית מילוי בקבוקים

סטריליות

+ פייה סטרילית לשתייה ישירה

+ פייה סטרילית למילוי בקבוקים

סימון ברזייה נגישה

נגישות

+ גובה נגיש לכיסא גלגלים

+ יחידת מילוי בקבוקים

סימון ברזיית מילוי בקבוקים

יחידה למילוי בקבוקים

+ מילוי מדויק 

+ שימוש ביד אחת 

סימון ברזיית מים קרים

מים קרים (אפשרות)

2 פיות לשתייה ישירה

פייה לכלבים (אפשרות)

+ מותאמת לצורת שתיית הכלב

סימון ברזייה לכלבים
bottom of page