top of page

עדן 1 | סדרת עדן

עדן 1

ברזייה קלאסית נגישה

עם פייה אחת לשימוש מתון

לאן מתאימה?

לרחוב העירוני הטיפוסי, פארקים ומסלולי הליכה.

פייה לכלבים (אפשרות)

+ מותאמת לצורת שתיית הכלב

סימון ברזייה לכלבים
סימון ברזייה סטרילית

סטריליות

+ פייה סטרילית לשתייה ישירה

נגישות

+ גובה נגיש לכיסא גלגלים

סימון ברזייה נגישה

פייה לשתייה ישירה

סימון ברזייה עם שתייה ישירה
bottom of page