top of page

אפיק 3 החדשה

אפיק 3 החדשה

ברזיית מים קרים ומילוי בקבוקים

אסקטרה נגישה ואקסטרה סטרילית

לאן מתאימה?

למרחב עירוני פתוח, מסלולי הליכה, טיילות ופארקים

שיטת הפעלת מילוי הבקבוקים:

לחיצת הבקבוק כלפי פנים היחידה על לחצן המילוי 

סטריליות אקסטרה

+ פיות סטריליות לשתייה ישירה

+ פייה סטרילית למילוי בקבוקים

+ מילוי בקבוקים ללא מגע בברזייה

נגישות אקסטרה

+ גובה נגיש לכיסא גלגלים

+ יחידת מילוי בקבוקים

+ הפעלה ביד אחת בלבד

+ התאמות לכבדי ראייה

יחידה למילוי בקבוקים

+ מילוי מדויק 

+ שימוש ביד אחת 

+ ללא מגע בברזייה

מים קרים 

2 פיות לשתייה ישירה

bottom of page