top of page

אפיק 3 החדשה

אפיק 3 החדשה

ברזיית מים קרים ומילוי בקבוקים

אסקטרה נגישה ואקסטרה סטרילית

לאן מתאימה?

למרחב עירוני פתוח, מסלולי הליכה, טיילות ופארקים

סימון ברזיית מילוי בקבוקים

שיטת הפעלת מילוי הבקבוקים:

לחיצת הבקבוק כלפי פנים היחידה על לחצן המילוי 

סימון ברזייה סטרילית

סטריליות אקסטרה

+ פיות סטריליות לשתייה ישירה

+ פייה סטרילית למילוי בקבוקים

+ מילוי בקבוקים ללא מגע בברזייה

נגישות אקסטרה

+ גובה נגיש לכיסא גלגלים

+ יחידת מילוי בקבוקים

+ הפעלה ביד אחת בלבד

+ התאמות לכבדי ראייה

סימון ברזייה נגישה

יחידה למילוי בקבוקים

+ מילוי מדויק 

+ שימוש ביד אחת 

+ ללא מגע בברזייה

סימון ברזיית מילוי בקבוקים

מים קרים 

סימון ברזיית מים קרים

2 פיות לשתייה ישירה

סימון ברזייה עם שתייה ישירה
bottom of page