top of page

הצהרת נגישות

חברת 'פינות תרבות ירוקות' מייחסת חשיבות רבה להענקת שירות שיוויוני לכלל לקוחותיה, בהם גם בעלי מוגבלויות. ערך הנגישות, הוא אחד הערכים המובילים את החברבה והוא בא לידי ביטוי בפעילותה לקידום הנגישות במרחב הציבורי, באמצעות פיתוח מוצרי נוף נגישים. גם את המרחב הדיגטלי שלה, החברה שואפת להנגיש ככל האפשר, ולצורך כך ביצעה החברה התאמות נגישות באתר זה. התאמות אלו נועדו לאפשר שימוש נוח ככל הניתןלבעלי מוגבלויות שונות. 

התאמות האתר נעשו על פי תקן ישראלי 5568, כפי שמפורט בדף הנחיות נגישות לתכני אינטרנט, המוצג באתר האינטרנט של נציבות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, של משרד המשפטים. 

יש לציין, כי למרות המאמץ שעשינו בהתאמת האתר לבעלי מוגבלות, יתכן ויתגלו חלקים באתר שלא הונגשו כראוי או שעדיין לא הונגשו.

אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר זה, נשמח שתיידעו אותנו באמצעות פנייה לרכזת הנגישות של האתר, באחת מדרכי ההתקשרות הבאות:

מייל: pty@pty.co.il

טלפון: 08-9450212

תאריך אחרון לבדיקה 17.5.23

bottom of page