פיתוח יחיד מסוגו בעולם

8 שערים

משחק הכדורגל של 8 שחקנים

8 שערים בסביבה הפתוחה

המטרה

על כל שחקן להבקיע את מספר השערים הגבוה ביותר תוך הגנה על השער שלו

מהלך משחק רשמי ושיטת ניקוד

 • המשחק אורך 32 דקות המחולקות ל – 4 מחזורים

 • בתחילת המשחק כל שחקן מקבל 10 נקודות המגובות ברישום אלקטרוני.

 • במקרה של הבקעת שער, השחקן בשער המובקע יעביר נקודה ליריב שהבקיע.

 • במקרה ולאחר ההבקעה השחקן ששערו הובקע הפסיד את כל נקודותיו הוא יוצא מהמשחק והיריב שהבקיע יתחיל את הסבב הבא.

 • במקרה ושחקן מבקיע את השער שלו או בכל מקרה של ספק, השחקן יעביר נקודה ליריב המוצב בשער שלשמאלו.

 • שחקן שנגע בידו בכדור באופן מכוון בשטחים בהם אסור יעביר נקודה ליריב שבעט בכדור.

 • שחקן שבעט בעיטה ישירה אל מעבר לדופן המגרש יעביר נקודה ליריב המוצב בשער מתחת לאותה הדופן.

 • שחקן ששערו הובקע 10 פעמים יותר ממספר השערים שהבקיע, למעשה מאבד את כל נקודותיו ויוצא מהמשחק.

 • המנצח הוא השחקן שצבר את מרב הנקודות.

 • בשוויון - ינצח השחקן שהבקיע את מספר השערים הגבוה ביותר.

 • בשוויון מוחלט - יתבצע משחק של שני השחקנים המובילים בשערים נגדיים עד צבירת פער של 2 נקודות.

 • מספר הנקודות אינו מבטא את מספר השערים שהשחקן הבקיע אלא את הפער בין מספר השערים שהבקיע למספר הפעמים ששערו הובקע.

 

חוקים

 • שחקן רשאי להבקיע כל שער.

 • ניתן לנוע ולחטוף כדור בכל שטח המגרש מלבד תחומי השערים של היריבים.

 • מותר לבעוט להבקעה מכל שטח המגרש מלבד שטח המשולש של אותו השער.

 • לאחר הבקעה יתחיל השחקן ששערו הובקע. 

 • מגע יד מכוון בכדור אסור, מלבד בתחום השער ובמקרה של בלימת כדור בשטח המשולש. נגיעה מקרית בכדור לא תיחשב כעבירה.

 • שחקן רשאי לאחוז בכדור ואף להבקיע את שערי היריבים באמצעות הידיים כאשר הוא בתחום השער.

 • שחקן רשאי לבלום כדור ישיר לשערו באמצעות יד אחת בשטח המשולש שלו, אם כתוצאה מבלימת הכדור הובקע שער יריב הבקעה זו לא תיחשב.

 • אין להשהות את הכדור בתחום השער מעבר ל- 5 שניות במהלך המשחק ולאחר הבקעה. במקרה של השהייה מעבר ל- 5 שניות הכדור יעבור ליריב המוצב בשער הנגדי.

 • אסורה כל תקשורת גלויה בין השחקנים במהלך המשחק.

פתיחת המשחק

הכדור מונח במרכז המגרש,

השחקנים עומדים על קו השער.

בהינתן האות השחקנים רצים אל הכדור.

מבנה המגרש

מבנה המגרש מתומן ובו 8 שערים

מידות

 • שטח כולל: 205 מטרים רבועים

 • אורך צלע: כ - 6.5 מטרים

 • מרחק בין דפנות מקבילות: כ - 16 מטרים

 • גובה הדפנות ההיקפיות: כ - 2.5 מטרים

© כל מערכי החוקים מוגנים מכוח זכויות יוצרים