פיתוח יחיד מסוגו בעולם

8 שערים

משחק הכדורגל של 8 השחקנים

המטרה: על כל שחקן להבקיע את מספר השערים הגבוה ביותר תוך הגנה על השער שלו

פתיחת המשחק

הכדור מונח במרכז המגרש, השחקנים עומדים על קו השער.

בהינתן האות השחקנים רצים אל הכדור.

 

חוקים

 • שחקן רשאי להבקיע כל שער.

 • ניתן לנוע ולחטוף כדור בכל שטח המגרש מלבד תחומי השערים של היריבים.

 • מותר לבעוט להבקעה מכל שטח המגרש מלבד שטח המשולש של אותו השער.

 • לאחר הבקעה יתחיל השחקן ששערו הובקע. 

 • מגע יד מכוון בכדור אסור, מלבד בתחום השער ובמקרה של בלימת כדור בשטח המשולש. נגיעה מקרית בכדור לא תיחשב כעבירה.

 • שחקן רשאי לאחוז בכדור ואף להבקיע את שערי היריבים באמצעות הידיים כאשר הוא בתחום השער.

 • שחקן רשאי לבלום כדור ישיר לשערו באמצעות יד אחת בשטח המשולש שלו, אם כתוצאה מבלימת הכדור הובקע שער יריב הבקעה זו לא תיחשב.

 • אין להשהות את הכדור בתחום השער מעבר ל- 5 שניות במהלך המשחק ולאחר הבקעה. במקרה של השהייה מעבר ל- 5 שניות הכדור יעבור ליריב המוצב בשער הנגדי.

 • אסורה כל תקשורת גלויה בין השחקנים במהלך המשחק.

מהלך משחק רשמי ושיטת ניקוד

 • המשחק אורך 32 דקות המחולקות ל – 4 מחזורים.

 • בתחילת המשחק כל שחקן מקבל 10 נקודות המגובות ברישום אלקטרוני.

 • במקרה של הבקעת שער, השחקן בשער המובקע יעביר נקודה ליריב שהבקיע.

 • במקרה ולאחר ההבקעה השחקן ששערו הובקע הפסיד את כל נקודותיו הוא יוצא מהמשחק והיריב שהבקיע יתחיל את הסבב הבא.

 • במקרה ושחקן מבקיע את השער שלו או בכל מקרה של ספק, השחקן יעביר נקודה ליריב המוצב בשער שלשמאלו.

 • שחקן שנגע בידו בכדור באופן מכוון בשטחים בהם אסור יעביר נקודה ליריב שבעט בכדור.

 • שחקן שבעט בעיטה ישירה אל מעבר לדופן המגרש יעביר נקודה ליריב המוצב בשער מתחת לאותה הדופן.

 • שחקן ששערו הובקע 10 פעמים יותר ממספר השערים שהבקיע, למעשה מאבד את כל נקודותיו ויוצא מהמשחק.

 • המנצח הוא השחקן שצבר את מרב הנקודות.

 • בשוויון - ינצח השחקן שהבקיע את מספר השערים הגבוה ביותר.

 • בשוויון מוחלט - יתבצע משחק של שני השחקנים המובילים בשערים נגדיים עד צבירת פער של 2 נקודות.

 • מספר הנקודות אינו מבטא את מספר השערים שהשחקן הבקיע אלא את הפער בין מספר השערים שהבקיע למספר הפעמים ששערו הובקע.

 

 

 

© כל מערכי החוקים מוגנים מכוח זכויות יוצרים

מבנה ומידות המגרש

מבנה המגרש מתומן ובו 8 שערים

מידות:

שטח כולל: 205 מטרים רבועים

אורך צלע: כ - 6.5 מטרים

מרחק בין דפנות מקבילות: כ - 16 מטרים

גובה הדפנות ההיקפיות: כ - 2.5 מטרים